Skip to main content

Publicació “Coral Sant Antoni. 25è. Aniversari 1979-2004” de Salvador Castelló Carreras.

Amb motiu del 25è aniversari de la Coral Sant Antoni, Salvador Castelló Carreras va escriure aquest llibre que recull de forma exhaustiva la seva història. No podem oblidar que l’autor la coneixia de primera mà ja que va participar en la gestació de la coral i va arribar a ser-ne president per un període prou perllongat.  Aquesta obra va ser editada per la pròpia coral Sant Antoni l’any 2003.

En primer lloc fa un estudi del cant coral a Menorca: cants litúrgics, primers cors d’òpera i  cors que en aquell moment existien a les diferents poblacions de l’illa.

El segon capítol està totalment dedicat a l’historia de la coral, als seus orígens, al desè, quinzè i vintè aniversari, als viatges etc.

En el tercer capítol titulat “Els Músics” distingeix entre els presidents, els directors (tant els titulars com els convidats), els cors convidats i els cantaries de la coral. Pel que fa als cantants relaciona els fundadors, els que cantaven en aquells moments, el que ja no cantaven, els cantants actual, els més veterans, el que duien més de cinc anys, els novells, etc.

El capítol quatre tracta dels concerts realitzats classificats per poblacions,  dels concerts celebrats en els Festivals de Música de Maó i dels concerts anuals. Va elaborar un llistat dels mateixos classificats per data, població i enregistraments.

En el capítol 5 fa un llistat de les obres interpretades classificades per ordre alfabètic d’autors.

A l’últim capítol, el sis, fa una relació de les fotografies que apareixen al llibre amb indicació de la seva procedència.

Finalment  tenen especial rellevància els pròlegs que curiosament són tres i estan elaborats per Bartomeu Llompart Díez, Jaume Obrador Tudurí i Salvador Castelló Carreras. En Bartomeu Llompart rememora el primer concert a l’església des Castell i reflexiona sobre el que va significar la creació de la coral.  Jaume Obrador ens parla de la gestació del projecte de la coral i de l’ambient de fraternitat que es respirava. Salvador Castelló tracta del que implica afrontar una tasca com a aquesta, de la importància del cor al si de la societat menorquina i de les diferents subvencions de les qual ha gaudit el cor.

En definitiva ens trobam amb un acurat treball que recull l’esforç que durant 25 anys van realitzar tota una sèrie de persones amb ànim altruista i en pro de la cultura musical de Menorca.